Disclaimer

De website van Kletskousje, www.kletskousje.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan gebeuren dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie (bijvoorbeeld tariefinformatie) worden ontleend. Uitzondering hierop vormen de algemene voorwaarden van Kletskousje. Op alle producten en diensten van Kletskousje zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Kletskousje behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Kletskousje is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die ontstaan bij het gebruik van onze producten. Als ouder/verzorger  bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Controleer daarom regelmatig de artikelen en bij twijfel over veiligheid dient u de producten te verwijderen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kletskousje.